Скъпи потребители на натуралната козметика, предлагана от Дрогери Мари!

Не малко от вас вече ползват предалганите от нас продукти, но винаги ние олучаваме един и същ въпрос: “Къде е отбелязан срока на годност?“. Отговорът на този въпрос за нас винаги е бил важен и затова бихме желали да прочетете долните няколко реда.

За нас от Дрогери Мари предлагането на качествени и годни продукти е от особенна важност.

Подборът на марките с които работим не е случаен. Прозводителите на предлаганите от нас продукти не само притежават сътветните сертификати за качество, но и непрекъснато работят за да подобрят, както функциалността на предлаганите от тях продукти, така качеството и надежността им. Вески един от предлаганите продукти отговаря на високите норми и приложимите европейски правила за производство, етикитиране и годност.

Срок на годност на козметичните продукти:

Символът, който прилича на бурканче с отворено капаче, в което е изписана цифра и буквата “М”. Това указва колко месеца след отваряне продукта е годен за употреба.

alt text

Срокът след отваряне е важен, защото продукта влиза в досег с кислород, светлина и човешка кожа. Така съдържанието се окислява и бактерии от кожата на човека се пренасят в съдържанието на продукта. Тук е добре да си записваме някъде кога сме започнали да ползваме продукта, за да можем да отчетем точно кога изтичат месеците на този срок.

Срок на годност на козметичните продукти:

Според РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА или Наредба 36 за изисквания към козметичните продукти, Промяна в изискванията за козметичните продукти, която е синхронизирана с Европейското законодателство,разделII,чл.6: “…при минимален срок на трайност на козметичния продукт, по-дълъг от 30 месеца, маркировката за минимален срок на трайност не е задължителна; за тези продукти се указва периодът след отваряне, през който продуктът може да бъде използван без риск за потребителя…”

Това означава, че върху продукта, считано от 2007 година, НЕ е задължително да се отпечатва Exp. Date с месец и година ако продукта има 30 и повече месеца срок на годност от датата на производство.

НО в този случай е задължително да има отпечатано бурканче с посочени максимален брой месеци, през които продукта може да се употребява след отваряне.

Върху козметичния продукт трябва да присъства задължително единия от двата символа за годност EXP.DATE или символа alt text, но не е задължително да присъстват и двата.

Този уеб сайт използва бисквитки. Ако сте съгласни с това, моля продължете разглеждането.

Прочети повече